cron

Munkavállalás

  * Belépés   * Regisztráció

Kezdőlap
Bemutatkozunk
Eseménynaptár
Országszerte
Jó tudni
Ajánlom magam
Galéria
Munkavállalás
Linkgyűjtemény
Fórum
 

 

Kedves Olvasó!

 

Nagyon örülünk, hogy ránk találtál. A Svájcban Élő Magyarok Baráti Társasága sajnos nem foglakozik munkavállalással így mi nem tudunk senkinek munkát adni, csak elirányítani oda ahol találhatsz. Rengetegen levelet kapunk, de meg kell értsd mi nem vagyunk hivatalos szerv, akik kompetensek ilyen ügyekben.  Nem szeretnénk benneteket félre informálni ezért nem írunk ki konkrétumokat. Sajnos arra nincs kapacitásunk, hogy figyeljük és frissítsük az információkat.  Mi annyit tudunk tenni az érdekedben, hogy weboldalunkon itt egy helyre összegyűjtjük azokat az információkat, ami a birtokunkban van és így időt spórolunk neked a keresgéléssel.

Weboldalunk linkgyűjteményébe feltettünk olyan hivatalos weboldalakat, amelyek svájci munkavállalással és itt tartózkodással foglakoznak.  Ezeken mindig megtalálhatóak az aktuális szabályozások. Ezek németül vannak, de ha nem érted őket, akkor érdemes megkérni valakit fordítsa le neked, mert nagyon fontos információk vannak rajtuk. Azoknak is ajánluk őket akik már itt vannak svájcban, de információra van szükségük a témával kapcsolatban

Amennyiben nincs Svájcban ismerősöd, aki tudna segíteni, javasoljuk, hogy közvetítő irodán keresztül próbálj munkát találni, mert az ő segítségükkel lényegesen könnyebb munkát és lakást találni. Ők kifejezetten erre specializálódtak, ezért kapják a fizetésüket valamint  ismerik az aktuális svájci jogszbályokat. Munkát találni itt az csak egy dolog, a lakás találni szintén nem olyan egyszerű, mint otthon. Azt is nagyon sok feltételhez kötik.

Azt tudnod kell, hogy egyenlőre itt lényegesebben szigorúbbak (magyarokra nézve) a munkavállalás feltételei, mintha egy EU-s országban próbálkoznál, akik már nyitottak Magyarország felé mind munkavállalással mind letelepedéssel kapcsolatban.

Nyelvtudás nélkül nem nagyon érdemes belevágni. A munkahelyeden senki nem fog melletted álni, ha a főnököd valamit mond neked. (Ha lenne is magyar kollégád, aki át tudna segíteni a kezdeti nehézségeken, meg kell értsd hogy veszélybe sodorhatod az ő állását is, mert amíg neked tolmácsolgat nem végzi a saját feladatát. Ezt itt nagyon nem nézik jó szemmel.)

Továbbá itt találsz még olyan oldalakat, ahol érdemes hirdetést feladni, vagy munkát megpályázni. (Ha valami nem teljesen érthető és nincs segítséged, akkor használj szótárt vagy a google fordítót!)


Konzuli tájékoztatás:
(Részlet)

Beutazási, tartózkodási és munkavállalási feltételek:

Turista célú beutazás: A magyar állampolgárok érvényes útlevéllel vagy érvényes személyi igazolvánnyal utazhatnak be Svájc területére és turizmus vagy látogatás céljából 90 napig tartózkodhatnak az országban külön engedély nélkül. Az utazáshoz javasolt az új típusú, kártyaformájú személyi igazolvány vagy útlevél használata.

Kiskorúak beutazása (törvényes képviselő nélkül):

Bár a svájci jogszabályok nem tartalmaznak külön rendelkezéseket arra az esetre, ha valamely kiskorú felnőtt kíséretében ugyan, de szülei vagy valamely szülője nélkül utazik, javasoljuk ilyenkor is szülői hozzájáruló nyilatkozat (vagy gyámhatósági hozzájárulás) beszerzését. A nyilatkozat tartalmazza a hozzájáruló(k) és az utazó kiskorú személyes adatait (születési hely és idő, lakcím, igazolvány száma), a nyilatkozat területi és időbeli hatályát valamint a hozzájáruló(k) aláírását. A nyilatkozathoz javasolt csatolni a szülő(k) érvényes útlevél- vagy személyazonosító igazolvány másolatát. A nyilatkozatot két tanú, vagy közjegyző előtt javasolt megtenni. A nyilatkozat Svájc valamelyik hivatalos nyelvén (német, francia, olasz, rétoromán) vagy angolul fogadható el.

Kérjük, hogy a kíséret nélkül utazó kiskorúak törvényes képviselői előzetesen mindig tájékozódjanak az illetékes légitársaságnál is, mert ezek egy része speciális szabályokat alkalmaz a kísérő nélküli kiskorúak esetében.

Svájc 2008. december 12-én, Liechtenstein pedig 2011. december 19-én csatlakozott a schengeni tagállamokhoz. Ettől az időponttól Svájc és Liechtenstein határain is megszűnt a személyek szisztematikus határellenőrzése. A svájci hatóságok az országba való belépést követően is és a tartózkodás során is bármikor ellenőrizhetik, hogy a külföldi rendelkezik-e a beutazás és tartózkodás feltételeivel, az ott-tartózkodáshoz szükséges anyagi fedezettel, a lakhatás pénzügyi és egyéb tárgyi feltételeivel.

90 napot meghaladó tartózkodás:

A munkavállalási célú és a 90 napot meghaladó idejű tartózkodáshoz tartózkodási engedély szükséges. Ennek kiállítása a svájci idegenrendészeti hatóságok hatáskörébe tartozik. A beutazási és tartózkodási feltételekről, az idegenrendészeti hatóságok címeiről a Svájci Migrációs Hivatal honlapján lehet tájékozódni: www.bfm.admin.ch

Munkavállalás:

A svájci kormány Magyarország viszonylatában jelenleg nem korlátozza a munkaerő bevándorlását. A munkavállalás előzetes munkavállalási engedély nélkül lehetséges. Tekintettel a kérdés összetett voltára és Svájc kantonális berendezkedésére, javasoljuk, hogy munkavállalási szándék esetén, előzetesen feltétlenül érdeklődjenek az aktuális szabályokról és lehetőségekről annak a kantonnak a munkaügyi hatóságánál, ahol munkát vállalni szándékoznak. A kantonális munkaügyi hatóságok elérhetőségét a következő internetes elérhetőségen találja meg.

Bővebb információk találhatók az EU-állampolgárok – így magyar állampolgárok - svájci munkavállalási feltételeiről a svájci Szövetségi Migrációs Hivatal (Bundesamt für Migration) következő weblapján is.

Munkaközvetítéssel a magyar Külügyminisztérium vagy külképviseleteink nem foglalkoznak, munkát önállóan vagy erre szakosodott cégek közreműködésével kell találnia. Munkaközvetítő cégek igénybevétele esetén előzőleg tájékozódjon az adott cég cégbejegyzettsége, megbízhatósága felől!
Nyelvtudás nélkül vagy hiányos nyelvtudással ne vállalkozzon külföldi munkavégzésre és munkakeresésre se induljon. Ha nem tud kommunikálni a munkaadójával, kollegáival, környezetével, akkor teljesen kiszolgáltatott helyzetbe kerülhet!

A munkát vállalóknak az érvényes munkaszerződés birtokában tartózkodási engedélyt kell kérniük a svájci hatóságoknál. A tartózkodási engedély kérésének módjáról a következő honlapon találhatnak aktuális információt (Aufenthaltsbewilligungen).

Gondoljon munkavállalásának idejére a Svájcban teljesítendő adó és járulék (egészségbiztosítás, nyugdíjbiztosítás) fizetési kötelezettségek mellett az otthoni kötelezettségeire is (pl. ha Magyarországon nem fizet egészségbiztosítási járulékot, akkor nem jogosult a magyar egészségügyi ellátó rendszer igénybe vételére, ha nem fizet nyugdíjjárulékot, akkor az nem számít bele itthoni szolgálati idejébe). Ezért feltétlenül tájékozódjon előzetesen a külföldi munkavállalás esetére vonatkozó aktuális hazai adó-, nyugdíj-, és egészségbiztosítási szabályokról is.

A külföldi munkavállalás a lehetőségek mellett kockázatokat, veszélyeket is hordoz magában, ezért az alábbiakban néhány tanáccsal fel szeretnénk hívni a figyelmét ezek elkerülésére.
A munkakeresést otthonról, információs csatornák (hirdetések, állásajánlatok, állásbörzék, állásközvetítők, internet, stb.) igénybevételével végezze, a konkrét ajánlatok nélküli helyszíni „keresés” eredményessége nagyon csekély. Csak leinformált közvetítő cégek segítségét vegye igénybe.

A kapott ajánlatokat, ajánlott munkaadókat próbálja meg előzetesen szintén otthonról ellenőrizni. Ebben – és az álláskeresésben is – segítségére van az EURES (Európai Foglalkoztatási Mobilitás Portálja), mely 1993-ban jött létre, az Európai Bizottság, az Európai Gazdasági Térség országaiban működő állami foglalkoztatási szolgálatok és más partnerszervezetek közötti együttműködési hálózatként. Az EURES együttműködésben Svájc is részt vesz, a szövetségi és egyes kantonális gazdasági minisztériumokban tizenöt EURES tanácsadó működik. Az EURES internetes elérhetősége: www.eures.ch; http://ec.europa.eu/eures

Az állásajánlat megtekintésére történő esetleges kiutazásakor ne feledkezzen meg az átmeneti svájci tartózkodásához szükséges elégséges anyagi fedezet, európai egészségbiztosítási kártya, egészség-, baleset- és utasbiztosítás, és a visszaútra szóló (!) repülő, vasúti vagy autóbusz menetjegy, benzinköltség meglétéről!

Csak szabályos, írásos munkaszerződéssel vállaljon munkát! Az illegális munkavégzés minden országban tiltott. Az illegálisan munkát végző személy pénzbüntetéssel, kiutasítással és akár évekre szóló beutazási tilalommal, esetleg elzárással büntethető. (Az Európai Unió valamely tagországában elrendelt beutazási tilalom az egész Unió területére vonatkozhat!) Az idegenrendészeti következményeken túl az illegális munkavégzés számtalan veszélyt rejt magában, pl. munkahelyi baleset, megbetegedés esetén a munkaadó nem fizeti a betegellátási költségeket (melyek egy műtét esetén több millió forintot is kitehetnek), vagy pl. a munkaidő hosszáról, a munkabérről, a munkavégzés körülményeiről kötött megállapodás be nem tartása esetén a munkavállaló számára minimális a jogorvoslat lehetősége. A szabályos, írásos munkaszerződés megléte biztosítja, hogy annak a munkaadó részéről történő be nem tartása esetén a svájci hatóságokhoz, bíróságokhoz fordulhat.

Különös körültekintéssel járjon el az, aki táncosnői, konzumnői és más hasonló jellegű munkára jelentkezik. Sajnos számos esetben az ilyen munkára jelentkezett hölgyeket a közvetítők a célországba megérkezve prostitúcióra kényszeríttették. Aki ilyen munkára jelentkezik, feltétlenül tájékozódjon arról, hogy a munkaközvetítő cég jogosult-e külföldre irányuló munkaközvetítésre, melyek az ilyen jelegű munkavállalás helyi feltételei (Svájcban kantonról kantonra változnak!), és ragaszkodjon még a kiutazás előtt részletes, írásos munkaszerződés megkötéséhez.

Munkavégzésre való kiutazásakor gondoljon arra, hogy az első fizetésig is fedeznie kell megélhetése (szállás, ellátás stb.) költségeit, s gondoljon arra is, hogy visszaútra szóló menetjegyre is szüksége lehet, ha bármely rendkívüli esemény esetén esetleg haza kell utaznia!
forrás: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?svajc

Álláskerelő linkek:

Ezeken az oldalakon több ezer AKTUÁLIS (!) állásajánlat található!
TIPP: nyelvtudás hiányábanhasználj olyan böngészőt, amelyik le tudja fordítani az oldalt.

 

Általános kereső oldalak:

http://ch.jobrapido.com/
http://job.educa.ch/en/looking-job
http://jobs.nzz.ch
http://leader.jobs.ch 
http://www.anibis.ch
http://www.anibis.ch/en/default.aspx
http://www.careerjet.ch
http://www.ch.jobrapido.com
http://www.direct-jobs.ch/
http://www.espace.ch
http://www.gratis-inserate.ch/suche/Arbeit-Stellen/
http://www.indeed.ch/
http://www.indeed.ch/
http://www.indeed.ch/Stellen?l=kanton+t ... 3god-ysAUg
http://www.infonetz.ch
http://www.jobanzeigen.ch
http://www.jobboerse.ch 
http://www.jobclick.ch 
http://www.jobgate24.ch 
http://www.jobnet.ch 
http://www.jobpilot.ch
http://www.jobrapido.ch
http://www.job-room.ch/pages/job/jobSearch.xhtml
http://www.jobs.ch 
http://www.jobsafari.ch 
http://www.jobscout24.ch
http://www.jobsuchmaschine.ch
http://www.jobswiss.ch
http://www.jobup.ch
http://www.jobwindow.ch
http://www.jobwinner.ch
http://www.mapmeo.com
http://www.monster.ch
http://www.mydossier.ch
http://www.nebenjob.ch
http://www.nzzexecutive.ch
http://www.offene-stellen.ch
http://www.ostjob.ch
http://www.ostjob.ch
http://www.speed.ch 
http://www.stellenanzeiger.com 
http://www.stellenlinks.ch
http://www.stellen-zuerich.ch
http://www.stepstone.ch
http://www.swiss-topjobs.ch
http://www.topjobs.ch
http://www.treffpunkt-arbeit.ch
http://www.treffpunkt-arbeit.ch 
http://www.tutti.ch
http://www.tutti.ch/zuerich/jobs-stellen
http://www.webliste.ch
http://www.work-place.ch
http://www.workpool.jobs
http://www.zentraljob.ch
https://www.mapmeo.com

 

 

Temporär:

http://arbeit.ag/home
http://i.local.ch/?lang=de#d/l8ko5aoHc24FegWM0VxWPg
http://i.local.ch/?lang=de#d/tE9kF6jy2_xtc5k_nDdYZQ
http://joker-personal.ch/
http://www.adecco.ch
http://www.allinone-personal.ch
http://www.allinone-personal.ch
http://www.bellini.ch/
http://www.ca-a.eu
http://www.derprofi.ch
http://www.excellent.ch/menu-links/intro/
http://www.hansleutenegger.ch
http://www.impirio.ch/home
http://www.interim.ch
http://www.jobprofi.ch
http://www.jobs-4insiders.ch/
http://www.pamag-personal.ch
http://www.team.jobs
http://www.universal-job.ch
http://www.universal-job.ch/
http://www.work24.com
http://www.work-shop.jobs
https://www.manpower.ch/de/Vendéglátás:

http://ch.gigajob.com/Stellenangebot-73 ... hilfe.html
http://jobhotel.hu
http://www.arlbergjobs.at
http://www.crew.hu
http://www.dominogastro.ch
http://www.gastro-anzeiger.ch
http://www.gastro-express.ch
http://www.gastrojobs.ch/Portal
http://www.gastroline.ch 
http://www.gastronet.ch
http://www.gastro-s.ch
http://www.gastrosuisse.ch
http://www.hogastjob.com/ungarisch
http://www.hotelcareer.ch
http://www.hotelcareer.ch
http://www.hoteljob.ch
http://www.hoteljob-schweiz.ch
http://www.hoteljob-schweiz.de/suche.ph ... 0&x=11&y=7
http://www.hotelstaff.ch
http://www.jobs-hotel.ch
http://www.kramergastronomie.ch/jobs.html
http://www.luzern-hotels.ch
http://www.marche-restaurants.com/de/ma ... -kemptthal
http://www.rollingpin.at
http://www.starbucks-jobs.ch
https://www.mapmeo.com


Au-per, Babysitter, házi munkák, takarítás 

http://auper-world.net/
http://www.aupair-world.net
http://www.aupair-world.net/
http://www.betreut.ch/
http://www.englishforum.ch
http://www.familienservice.ch/
http://www.greataupair.com
http://www.greataupair.com/index.cfm
http://www.gyermeksziget.hu
http://www.lilliput.ch
http://www.mamiexpress.ch/babysitter.html
http://www.nanny4yourkid.com/
http://www.tutti.ch/aargau/stellen-kurs ... 365064.htm
https://www.betreut.ch/
https://www.facebook.com/groups/175285085846448/
https://www.facebook.com/groups/swiss.aupairs/ 

Egyéb fontos oldalak:

http://www.bfm.admin.ch/content/bfm/de/home/themen.html
http://www.comparis.ch
http://www.epa.admin.ch 
http://www.eures.ch
http://www.lohnrechner.ch
http://www.rav.ch
http://www.sozialinfo.ch
http://www.swissemigration.chSokat kell keresgélni, de reméljük, megtalálod a boldogulásodhoz vezető utat.  Ha már Svájcban leszel szeretettel várunk programjainkon! Szurkolunk, hogy mihamarabb meg tudd valósítani a terveidet!


Baráti Üdvözlettel:

Svájcban Élő Magyarok Baráti Társasága

 

 

 

  Minden jog fenttartva
Cili Design®     
 
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség